close

Các thiết kế trong gói có thời hạn sử dụng tương ứng với hiệu lực của hợp đồng. Đội ngũ Accounts chuyên nghiệp của Onepix sẽ giúp Kh lên kế hoạch sử dụng số lượng thiết kế trong gói theo cách tối ưu nhất. 

• Trường hợp tháng đó cần thêm một số thiết kế Onepix sẽ tạm ứng số lượng thiết kế của các tháng tiếp theo, và vẫn đảm bảo tổng số thiết kế của gói không thay đổi.

• Trong trường hợp không sử dụng hết số lượng thiết kế của tháng sẽ được bảo lưu và cộng dồn sang các tháng tiếp theo. Kh có thể yêu cầu được sử dụng bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian gói hợp đồng còn hiệu lực.

Lastest Works

Back Home